seungmin Kim的妹子制作流程演示

seungmin Kim的妹子制作流程演示,他这次制作的沙发妹子,也被Marvelous Designer 5收做演示作品,因为服装的布料解算使用到了Marvelous Designer 5,并且将解算完成的模型导入3ds max渲染完成。seungmin Kim的妹子制作流程演示土豆观看地址:点击观看 高清百度网盘下载:点击下载


seungmin-kim-img-0564

seungmin-kim-fin-03

seungmin-kim-fin-04

seungmin-kim-fin-01

seungmin-kim-img-0583

seungmin-kim-002195

seungmin-kim-002194

seungmin-kim-img-0749

0回复seungmin Kim的妹子制作流程演示"

留下信息

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

验证问题,请选择下图中的 A...