Zbrush

zbrush和KeyShot结合渲染案例视频教学

本教学演示zbrush里面制作的模型如何 …

阅读更多

zbrush和KeyShot结合渲染特警判官视频教学

本教学通过特警判官的渲染演示zbrush …

阅读更多

特警判官Zbrush雕刻视频教学

演示特警判官角色的制作过程,使用zbru …

阅读更多

如何对扫描的模型就行拓扑和烘焙贴图

为了高效制作写实的模型和贴图,越来越多的 …

阅读更多

zbrush雕刻超酷矮人头像视频教学

演示了从zbrush雕刻再到keysho …

阅读更多

zbrush雕刻fat lil bugger视频教学

演示了从zbrush雕刻再到keysho …

阅读更多

3D-Coat 4.5 新功能视频演示

3D-Coat 4.5版本发布,本次3D …

阅读更多