nuke

动画风格室内场景制作流程

本视频演示如何根据一张参考图完成建模、贴 …

阅读更多

NUKE STUDIO, NUKEX 和 NUKE 10正式发布

thefoundry本月底发布了最新的N …

阅读更多

nuke10 新功能预览

2016年初NUke10将会发布,在这新 …

阅读更多

vray for nuke 快速入门

vray for nuke 快速入门,v …

阅读更多

Nuke短片合成流程视频教学

演示三维渲染的素材如何在nuke中进行合 …

阅读更多

Nuke Color Matte Premultiply视频教学

nuke是现在合成领域的主流使用软件,a …

阅读更多