houdini

用Houdini创建和梳理角色头发

Houdini 是影视特效制作领域的主流 …

阅读更多

Houdini 17.5新功能视频演示

SideFX推出了Houdini 17. …

阅读更多

GDC上最新的照片建模到游戏的流程讲座

GDC上最新的照片建模到游戏的流程讲座, …

阅读更多

houdini 2018 作品展示合集

houdini 2018 作品展示合集, …

阅读更多

使用houdini为《使命召唤》游戏制作水体

使用houdini为《使命召唤》游戏制作 …

阅读更多

houdini 16.5 新功能预览

一些houdini 16.5的新功能,具 …

阅读更多